Jeugdtennis


Welkom op de pagina voor Jeugd Tennis bij TV Naarden .TV Naarden heeft traditioneel een grote jeugdafdeling. In seizoen 2018 hebben we meer dan 350 jeugdleden in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar.

Jeugdbegeleidingscommissie (JBC)

De JBC bestaat uit zes of zeven seniorleden en zorgt voor de organisatie van alle activiteiten voor de jeugd en voor de begeleiding van jeugdleden. De JBC stelt een Jeugd Beleidsplan op dat de basis is voor haar activiteiten. Jaarlijks wordt een activiteitenkalender opgesteld met daarin de planning van de evenementen voor het komende seizoen.

De JBC is betrokken bij de inschrijving en indeling van competitieteams (voorjaars-, najaars- en winter competitie) en in goed overleg met de coordinator jeugdtrainingen (Theo Gorter) de samenstelling van de Jeugdselectie. De JBC verzorgt ook de afstemming met de trainers over de opleiding en begeleiding van de jeugd. De JBC komt zes tot acht maal per jaar bijeen en overlegt met de trainersstaf).

De Jeugd BegeleidingsCommissie bestaat in 2018 uit:

Jaap Willem Kuit (Bestuurslid voor de Jeugd)
Myra Noll (geel)
Corinne Lemans (groen)
Ilse Bögels (rood/ oranje)
Vacature (rood/ oranje)
Vacature (organisatie)

Jeugdbestuur TVN

TV Naarden heeft vanaf januari 2015 weer een Jeugdbestuur samengesteld. Het jeugdbestuur bestaat uit 4 tot 6 oudere jeugdleden (van 13 tot en met 17 jaar). Het Jeugdbestuur helpt bij de organisatie van activiteiten voor de jeugd, heeft inspraak in de activiteiten en besluiten van de JBC en organiseert ook zelfstandig een aantal activiteiten. Het bestuur komt zes maal per jaar bijeen voor overleg over activiteiten en overleg met het bestuurslid jeugd.

Het Jeugdbestuur bestaat uit:

Max Snijders (voorzitter)
Jolijn van der Heijde (voorzitter)
Tom Wouda
Kiki Krijnen
Nina Moll
Michiel Hendriks

Het jeugdbestuur staat open voor alle ideeën en reacties en is te bereiken op [email protected].

Jeugdactiviteiten

TV Naarden organiseert veel voor de jeugd. Jaarlijks een openingstoernooi (voorjaar) en een ouderkindtoernooi (najaar) voor alle jeugdleden. Ook zijn er jaarlijks activiteiten voor specifieke doelgroepen: voor de 9-12 jarigen is er twee keer per maand een jeugdtoss op de eerste en derde dinsdagmiddag van de maand (vanaf april). Onder begeleiding van oudere jeugdleden worden wedstrijdjes en spelletjes georganiseerd.

Voor de middelbare scholieren is er een winteractiviteit en vlak voor de zomervakantie een middelbare scholierentoernooi, waar ook introducees van harte welkom zijn. Tenslotte stimuleren wij onze jeugdleden om vooral deel te nemen aan leuke toernooien zoals de Naarden Open Jeugd en de jaarlijkse Clubkampioenschappen.

Naarden Open Jeugdtoernooi 2018