Parkregels, huishoudelijk reglement en statuten

Parkregels
Algemeen

- De groundsman, de kantinemanager én bestuursleden zijn bevoegd om leden aan te spreken op het niet naleven van de ondergenoemde regels. Niet of onjuist naleven van de regels kan tot sancties leiden. 
- Junioren en senioren hebben dezelfde rechten en plichten.
- De speeltijd, voor zowel enkel als dubbel, is 45 minuten.
- Er dient met eigen ballen gespeeld te worden. Tijdens toernooien en andere clubevenementen worden ballen door de club verstrekt. Na afloop moeten deze worden teruggegeven.
- Tenniskleding is verplicht, ook tijdens de training.
- Het betreden van de banen is alleen toegestaan met tennisschoeisel.

De groundsman, of zijn gedelegeerde, bepaalt wanneer
- Een baan besproeid moet worden.
- Een baan bespeeld mag worden.  

Regels op de baan
- Men dient de baan schoon te houden.
- De baan moet na het spelen gesleept worden. Er dient in een cirkel van buiten naar binnen gesleept te worden.
- De lijnen moeten, indien nodig, schoongeveegd worden.
- Gebruikte materialen moeten opgeruimd worden.
- Men dient zich te onthouden van obsceen taalgebruik en gooien/slaan met rackets.  

Toegang tot het park
- Het tennispark is verboden voor auto’s (ontheffing wordt alleen door het bestuur verleend).
- De toegangsweg tot het park dient altijd vrij gehouden te worden (Brandweerverordening).
- Het is niet toegestaan uw hond mee te nemen op het park, ook niet aangelijnd. Blindengeleidehonden (in opleiding) zijn wel toegestaan.  

Afhangen
- Banen kunnen zowel op de club via het afhangbord of voa de KNLTB Clubapp worden afgehangen.
- Op de club afhangen kan alleen met een geldige KNLTB-spelerspas
- Afhangen is alleen mogelijk door leden van TV Naarden
- Niet toegestaan is:
o  Om op een andere tijd of andere baan af te hangen indien men nog op de baan is. Dit geldt ook tijdens toernooien en training;
o  De speeltijd tussentijds te verlengen;
o  Met drie andere leden afspreken om twee single-tijdseenheden achtereen af te hangen en vervolgens daarop 2 tijdseenheden met z’n vieren te gaan dubbelen o  Af te hangen met een pasje van een ander.  

Introducés
- Introducés dienen voor het spelen door een lid bij de dienstdoende barfunctionaris te worden geïntroduceerd of in de KNLTBclubapp “Introducé toevoegen” te kiezen.
- Introductiefee bij voorkeur vooraf aan de bar betalen en anders na afloop van het speeluur.
- Tarief: EUR 7,50 per introducé per dag voor senioren, EUR 5,00 voor jeugd.
- Een zelfde persoon mag maximaal 3 keer per seizoen geïntroduceerd worden. -  - Voor middelbare scholieren en studenten geldt, op vertoon van een middelbare schoolpas of collegekaart, een gereduceerd tarief van Euro 5,00 per introducé per dag. Tevens geldt niet het vereiste dat zij met een lid hoeven te tennissen, zij mogen dus als introducés onderling tennissen. De overige regels inzake introducés zijn onverminderd van toepassing.    

Baanbezetting
- Voor recreanten is er altijd één vrij bespeelbare tennisbaan op het park beschikbaar.
- De ALV en in bijzondere gevallen het Bestuur kan besluiten over uitzonderingen op deze regel. Reeds bestaande uitzonderingen zijn:
o    Op vrijdagavond tijdens de KNLTB Voorjaars- en Najaarscompetitie, zijn alle tien tennisbanen beschikbaar voor competitie;
o    Tijdens de Clubkampioenschappen en de Baarnse Kampioenschappen worden er op bepaalde tijden 8 tennisbanen gebruikt; dit betekent dat er, door de combinatie met het trainingsschema en/of competitie, soms geen extra vrije banen zijn voor recreanten;
o    Het Baarn Open heeft op maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 23.00 uur de beschikking over tien tennisbanen. In het finaleweekend heeft het Baarn Open de beschikking over negen banen, met de tiende baan als uitloopbaan. Mochten alle banen in gebruik zijn voor het toernooi, dan zal de eerst vrijkomende baan (3, 4, 9 of 10) vergeven worden aan recreanten.
- Als er “recreanten-banen” vrij liggen (op dat moment dus niet bespeeld door recreanten), dan mag de Verenigingscompetitieleider (VCL) of de Toernooileider (TL), indien nodig, deze banen tijdelijk in gebruik nemen. Als er ondertussen recreanten komen om vrij te spelen dan krijgen zij de eerstvolgende vrije baan toegewezen door de VCL of TL. Deze vrije baan kan door de VCL of TL omgeruild worden met baan 9 of 10; dit betekent dus dat de wedstrijd die gaande is op baan 9 of 10 tussentijds verplaatst wordt naar de vrije baan.
- Banen beschikbaar voor lessen en trainingen worden gepland conform bovenstaande uitgangspunten.

Huishoudelijk_reglement_2006.pdf Akte_statuten_Tennisvereniging_Naarden_04-12-2006-2.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 694 0977

Adres

Amersfoortsestraatweg 14a
1411 HC Naarden

KVK-nummer

40516032