Opzeggen

We hopen natuurlijk dat iedereen lid blijft van onze vereniging. Mocht je toch je lidmaatschap willen opzeggen dan verzoeken wij je dit voor 1 oktober van het volgende verenigingsjaar aan ons door te geven. Opzeggen kan door het sturen van een e-mail voorzien van naam & geboortedatum naar [email protected]

Opzeggingen zijn pas definitief nadat een ontvangstbevestiging van de opzegging is ontvangen. Bij niet tijdige opzegging geldt dat bij opzeggingen tussen 1 oktober en 15 december € 17,50 aan administratiekosten is verschuldigd. Opzeggingen na 15 december zijn te laat. Je bent de volledige contributie voor het eerstvolgende jaar verschuldigd. In voorkomende bijzondere gevallen beslist het bestuur.

Voor vragen: [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 694 0977

Address

Amersfoortsestraatweg 14a
1411 HC Naarden