Opzeggen

We hopen natuurlijk dat iedereen lid blijft van onze vereniging. Mocht je toch je lidmaatschap willen opzeggen dan verzoeken wij je dit voor 15 oktober van het lopende verenigingsjaar aan ons door te geven. Opzeggen kan door het sturen van een e-mail voorzien van naam & geboortedatum naar [email protected]

Opzeggingen zijn pas definitief nadat een ontvangstbevestiging van de opzegging is ontvangen. Bij niet tijdige opzegging geldt dat bij opzeggingen tussen 15 oktober en 15 december € 17,50 aan administratiekosten is verschuldigd. Opzeggingen na 15 december zijn te laat. Je bent de volledige contributie voor het eerstvolgende jaar verschuldigd. In voorkomende bijzondere gevallen beslist het bestuur.

Voor vragen: [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 694 0977

Adres

Amersfoortsestraatweg 14a
1411 HC Naarden

KVK-nummer

40516032