Lid worden

 

Leuk dat je lid wil worden van TV Naarden! Aanmelden kan via het inschrijfformulier. Door de enorme populariteit van tennis is er - helaas - een wachtlijst voor zowel de junioren als de senioren.

Op dit moment is het technisch niet mogelijk een ontvangstbevestiging van uw inschrijving te genereren. Voor actuele informatie over de status van uw inschrijving op de wachtlijst kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

Na 15 oktober kijken we op basis van het aantal opzeggingen hoeveel nieuwe jeugd en seniorleden we per 1 januari toelaten. Bij jeugd geldt dat we op dat ogenblik ook een inschatting maken hoeveel jeugdleden er per 1 januari seniorlid worden.

Let op: wanneer je zelf, of jouw zoon of dochter lid mag worden maar je geeft er de voorkeur aan om een jaar langer op de wachtlijst te blijven staan, dan heeft dat als consequentie dat je/jullie weer onderaan de wachtlijst komen te staan.

Trainingen zijn uitsluitend mogelijk voor leden en balvaardige kinderen. Als lid ontvang je twee keer per jaar automatisch een uitnodiging om je in te schrijven voor de trainingen.

Soorten lidmaatschap

Senioren: leden die per 1 januari van het verenigingsjaar 17 jaar of ouder zijn.
Voor onze vereniging is de inzet van vrijwilligers van wezenlijk belang. Daarom dient ieder seniorlid twee keer per jaar een bardienst te draaien. Mocht je dit echt niet willen dan bestaat de mogelijkheid de bardienst af te kopen.

Junioren: leden die per 1 januari van het verenigingsjaar tussen de 6 en 17 jaar oud zijn. Tenniskids Blauw is voor kinderen die op 1 april 5 jaar zijn en op een speelse manier kennis willen maken met de tennissport. Bij minimale deelname van vijf kinderen bieden wij in de periode van april tot en met september 18 lessen aan. Een lidmaatschap is niet nodig. In het tarief is de afdracht van € 17,50 aan de KNLTB i.v.m. verzekering verdisconteerd.

Student: het lidmaatschap voor uitwonende studenten dient jaarlijks vóór 1 oktober schriftelijk bij de ledenadministratie te worden aangevraagd met een bewijs van inschrijving op woonadres/onderwijsinstelling.

Donateur: wanneer een lid gedurende een seizoen niet kan spelen, bestaat de mogelijkheid, voor dat verenigingsjaar, tijdelijk donateur te worden. Een verzoek dient schriftelijk en met opgaaf van reden te worden ingediend. Het bestuur beoordeelt of het verzoek wordt gehonoreerd.

Entreegeld: elk nieuw lid betaalt éénmalig entreegeld. Dit wordt tegelijk met de 1e contributie geïncasseerd. Het entreegeld bedraagt € 40 voor junioren en € 65 voor senioren. Bij een herintredend lid geldt dat na 5 jaar afwezigheid opnieuw entreegeld is verschuldigd.

Contributie

Voor 2020 zijn de volgende entreegelden en contributies vastgesteld.

Contributie*  
Senioren vanaf 17 jaar € 196,00
Junioren tot 17 jaar € 134,00
Studenten mits uitwonend € 61,50
Donateurs € 17,50
   
Entreegeld (eenmalig)  
Senioren € 65,00
Junioren € 40,00
   
   

* Let op:

Nieuwe leden zijn verplicht om een automatische incasso af te geven. Bij afgifte automatische incasso krijgt u € 10,- korting op de contributie.

Indien de incasso mislukt is het recht voor korting van € 10,- verspeeld en dient u het volledige contributiebedrag te betalen, inclusief administratieve kosten van € 5,-. Redenen waarom de bank de incasso terug boekt kunnen zijn: administratief (saldo te kort), uw bankrekeningnummer is geblokkeerd voor incasso's of uw rekeningnummer is niet bekend.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 694 0977

Address

Amersfoortsestraatweg 14a
1411 HC Naarden