Lid worden

 

Leuk dat je lid wil worden van TV Naarden! Aanmelden kan via het inschrijfformulier

Het lidmaatschap start op 1 januari. Voor senioren is het mogelijk om tussentijds alvast daluren lid te worden. Junioren kunnen ook per 1 augustus worden toegelaten. Als er veel aanmeldingen zijn, ontstaat er soms een wachtlijst. Voor actuele informatie over de status van je inschrijving kun je contact opnemen met de ledenadministratie.

Op dit moment is het helaas technisch niet mogelijk een ontvangstbevestiging van je inschrijving te genereren.

Let op: als je vanuit de wachtlijst lid mag worden maar er de voorkeur aan geeft om op de wachtlijst te blijven staan, dan heeft dat als consequentie dat je weer onderaan de wachtlijst komt te staan.

Trainingen zijn uitsluitend mogelijk voor (aankomende) leden en balvaardige kinderen. Als lid ontvang je twee keer per jaar (in januari en juli/augustus) automatisch een uitnodiging om je in te schrijven voor de zomer- en wintertraining.

Soorten lidmaatschap

Senioren: leden die per 1 januari van het verenigingsjaar 17 jaar of ouder zijn.
Voor onze vereniging is de inzet van vrijwilligers van wezenlijk belang. Daarom dient ieder seniorlid twee keer per jaar een bardienst te draaien. Mocht je dit echt niet willen dan bestaat de mogelijkheid de bardienst af te kopen.

Junioren: leden die per 1 januari van het verenigingsjaar tussen de 6 en 17 jaar oud zijn. Tenniskids Blauw is voor kinderen die op 1 april 5 jaar zijn en op een speelse manier kennis willen maken met de tennissport. Bij minimale deelname van vijf kinderen bieden wij in de periode van april tot en met september 18 lessen aan. Een lidmaatschap is niet nodig. In het tarief is de afdracht van € 17,50 aan de KNLTB i.v.m. verzekering verdisconteerd.

Student: het lidmaatschap voor uitwonende studenten dient jaarlijks vóór 1 oktober schriftelijk bij de ledenadministratie te worden aangevraagd met een bewijs van inschrijving op woonadres/onderwijsinstelling.

Donateur: wanneer een lid gedurende een seizoen niet kan spelen, bestaat de mogelijkheid, voor dat verenigingsjaar, tijdelijk donateur te worden. Een verzoek dient schriftelijk en met opgaaf van reden te worden ingediend. Het bestuur beoordeelt of het verzoek wordt gehonoreerd.

Entreegeld: elk nieuw lid betaalt éénmalig entreegeld. Dit wordt tegelijk met de 1e contributie geïncasseerd. Het entreegeld bedraagt € 40 voor junioren en € 65 voor senioren. Bij een herintredend lid geldt dat na 5 jaar afwezigheid opnieuw entreegeld is verschuldigd.

Contributie

Voor 2024 zijn de volgende entreegelden en contributies vastgesteld.

Contributie*  
Senioren vanaf 17 jaar € 206,00
Junioren tot 17 jaar € 139,00
Tenniskids blauw (lidmaatschap KNLTB en lessen) € 156,00
Studenten mits uitwonend € 65,00
Korting 4e lid en meer € 37,00
Dalurenlid € 75,00
Donateurs € 18,50
   
Entreegeld (eenmalig)  
Senioren € 65,00
Junioren € 40,00

* Let op:

Dit zijn de tarieven uitgaande van automatische incasso. Nieuwe leden zijn verplicht om een automatische incasso af te geven. Zonder afgifte automatische incasso is uw contributie € 10,- hoger.

Indien de incasso mislukt is het recht voor korting van € 10,- verspeeld en dient u het volledige contributiebedrag te betalen. Redenen waarom de bank de incasso terugboekt kunnen zijn: administratief (saldo te kort), uw bankrekeningnummer is geblokkeerd voor incasso's of uw rekeningnummer is niet bekend.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 694 0977

Adres

Amersfoortsestraatweg 14a
1411 HC Naarden

KVK-nummer

40516032