Jeugdselectie

TV Naarden heeft een groot aantal jeugdleden en een aantal daarvan wil graag in aanmerking komen voor prestatiever tennis.. Met ingang van het voorjaar van 2017 zijn we gestart met een compacte jeugdselectie. Per 2021 hebben we de opzet van de selectie iets gewijzigd, waardoor er meer kinderen kunnen meedoen. 

Voor wie is deze selectie?

Voor jeugdleden van TV Naarden tussen de 8 en 17 jaar die tennis “als eerste sport beschouwen” en er volgens de jeugdtrainers qua niveau en inzet voor in aanmerking komen. Van deze jeugdleden wordt verwacht dat zij:

  • tijdens de zomertraining (van 1 april t/m 30 september) en wintertraining (1 oktober t/m 31 maart) in groepen 4 t/m 8 spelers deelnemen aan een verlengde training (2 x 50 minuten, voor Rood is dit 1 ½  x 50 minuten)
  • zowel voorjaars- als najaarscompetitie spelen
  • deelnemen aan een aantal (open) toernooien
  • deelnemen aan onze clubkampioenschappen.

Indien zij aan deze criteria voldoen zal de vereniging jaarlijks per kind €75  bijdragen, voor Rood is dit € 37,50 jaarlijks. Deze bijdrage zal worden verrekend met de factuur van de wintertraining. Ouders/ verzorgers worden gevraagd hier schriftelijk mee akkoord te gaan. In het geval uw zoon/ dochter halverwege (bijvoorbeeld na het zomerseizoen) besluit niet langer deel uit te willen maken vervalt de bijdrage van 75 Euro. 

Lesgeld 2021

Lesgeld selectie
Zomertraining (18 lessen)*

Lesgeld selectie
Wintertraining (16 lessen)*

Jaarlijkse vergoeding door TV Naarden*
Groep van 8 spelers 2 x €135 2 x €120 € 75
Groep van 7 spelers 2 x €154 2 x €137 € 75
Groep van 6 spelers 2 x €180 2 x € 160 € 75
Groep van 5 spelers 2 x €216 2 x €192 € 75
Groep van 4 spelers 2 x €270 2 x €240 € 75


*  Voor Selectie Rood bedraagt het lesgeld 1,5 x  het lestarief en is de vergoeding 37,50 Euro.

Voor alle lesvoorwaarden, klik hier.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ingeborg Vonk (([email protected])).

Jeugdselectie en trainingen/ competitie in 2021

Bij de indeling van de trainingsgroepen wordt er ingedeeld op speelsterkte. Voor de jeugdleden die deelnemen aan de jeugdselectie zal zoveel als mogelijk worden geprobeerd deze leden per kleur in hetzelfde trainingsteam onder te brengen. Hetzelfde geldt voor de samenstelling van de teams in de voorjaars- en najaarscompetitie.

Veelgestelde vragen

Als mijn zoon/ dochter door de trainers wordt uitgenodigd voor de selectie, maar hij/ zij kan niet twee maal per week trainen?
Dan kunnen wij uw zoon/ dochter niet plaatsen in de jeugdselectie.

Hoe lang zit je in de jeugdselectie? 
Je wordt voor een jaar (van 1 april tot en met 31 maart) in de jeugdselectie geselecteerd, maar het blijft ter beoordeling van de trainers. Elk jaar in februari (voorafgaand aan het nieuwe zomerseizoen) beoordelen de trainers of zij de samenstelling van de jeugdselectie per april willen wijzigen. Het kan dus voorkomen dat uw zoon/ dochter niet langer deel uit maakt van de selectie. Ofwel een jeugdlid heeft niet aan alle voorwaarden voldaan, ofwel een jeugdlid kwalificeert zich niet langer als selectiespeler.

Wat verwachten we van de ouders?
Wij verwachten dat het een gezamenlijk besluit van ouders en kind(eren) is om deel te nemen aan de jeugdselectie, dat ouders hun kind positief ondersteunen en er op toe zien dat aan de afspraken wordt voldaan.

Wanneer kom je in aanmerking “subsidie” van de vereniging?
Voor jeugdselectiespelers geldt dat zij deelnemen aan een verlengde training, in de zomer en in de winter. De bijdrage wordt verrekend met de factuur van de wintertraining. Daarvoor geldt wel dat de jeugdselectiespeler aan alle criteria – zie eerder – dient te voldoen. In het geval uw zoon/ dochter in de periode tussen 1 april en 31 maart besluit niet langer deel uit te willen maken van de jeugdselectie zal de vereniging de kosten van de bijdrage alsnog in rekening brengen.

Voor meer informatie, neem gerust even contact op met Ingeborg Vonk   ([email protected]). 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 694 0977

Adres

Amersfoortsestraatweg 14a
1411 HC Naarden

KVK-nummer

40516032