Najaars/wintertrainingen Junioren 2023

Najaars/wintertrainingen Junioren 2023

In het najaar van 2023 worden de trainingen verzorgd door Ingeborg Vonk, Anwar Salam, Tjip Deetman en Nico Schlosser.

De lescyclus bestaat uit 16 lessen van 50 minuten. In de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. Lessen die vanwege feestdagen uitvallen zullen worden ingehaald. En tot slot kan het zo zijn dat lessen worden hergepland rondom of gedurende de periode van de clubkampioenschappen.

De lessen beginnen in de week van maandag 16 oktober 2023 en zullen doorgaan tot en met vrijdag 22 maart 2024. Een schema van de lesweken zal op de website geplaatst worden. Begin september ontvang je via de mail een voorlopige indeling.

Lesvoorwaarden

1. De najaarslessen voor junioren beslaan 16 lessen van 50 minuten. Leerlingen worden geacht stipt op tijd aanwezig te zijn.
2. Leerlingen dienen te allen tijde lid te zijn van TV Naarden.
3. Je dient in goede gezondheid te zijn voor deelname aan de cursus. Het volgen van de cursus geschiedt op eigen risico.
4. Leerlingen worden geacht om op de tennisbaan tenniskleding en tennisschoenen te dragen
5. De volgende lestijden worden aangeboden:
maandag, dinsdag en donderdag: tussen 15.30-18.50
woensdag en vrijdag: 13.00 – 18.50
6. Groepslessen gaan, ook bij afzegging van een gedeelte van de groep, altijd door. De afzeggers hebben geen recht op inhalen en/of vergoeding van de betreffende les. Privé-lesgeldt, bij afzegging door de leerling, als gegeven. Afzegging dient bovendien uiterlijk 48 uur van te voren bij de trainer gemeld te worden.
7. Door inschrijving verbind je je aan de gehele cursus. Als de leerling de lessencyclus van het betreffende seizoen vroegtijdig afbreekt, blijft deze het totale lesgeld verschuldigd.
8. Na ontvangst door TV Naarden van bevestiging van indeling (via de mail), dient in alle gevallen het lesgeld te worden voldaan.
9. Gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld bij afzegging zal alleen plaats kunnen vinden als wij een vervanger voor de cursus kunnen vinden.
10. Bij minder of meer dan het gewenste aantal leerlingen per groep, wordt de les duur/ les kosten evenredig naar het aantal werkelijke leerlingen ingekort dan wel uitgebreid. (Ouders van) leerlingen worden vooraf op de hoogte gesteld van kosten-implicaties van de veranderde groepsgrootte en de keuze gegeven hier wel of niet op in te gaan.Tennisschool/tennisvereniging TV Naarden is gerechtigd bij te weinig animo, lesgroepen te laten vervallen en inschrijvingen te annuleren.
11. Bij lesuitval door overmacht (slecht weer of door lock down in verband met corona) zal de leerling via de mail of app worden geïnformeerd.
12. De 1e lesuitval door overmacht is voor rekening van de leerling, de 2e les is voor rekening van de leraar, de 3e voor rekening leerling, de 4e voor rekening van de leraar (maximaal 2 lessen vervallen dus voor rekening van de leerling bij (extreem) slecht weer of lock down).
13. Feestdagen worden ingehaald. Een eenmaal begonnen les, die om welke reden dan ook wordt afgebroken, wordt als geleverd beschouwd.
14. Elke jeugdles die minder is gegeven dan de gegarandeerde 16 lessen zal gerestitueerd worden aan de leerlingen.

Tarieven per persoon 2023 (ongewijzigd ten opzichte van 2022)

Lesgeld (16 lessen) jeugd bij een:

Groepsles – 8 personen

€ 120 pp

Groepsles – 7 personen

137,50 pp

Groepsles -  6 personen

160 pp

Groepsles -  5 personen

192 pp

Groepsles -  4 personen

240 pp

 

 

Selectietraining

Voor jeugdleden van TV Naarden tussen de 8 en 17 jaar die intensiever willen trainen kunnen in aanmerking komen voor de selectietraining. Van deze jeugdleden wordt verwacht dat zij:

tijdens de zomertraining (april t/m oktober) en najaarstraining (oktober t/m maart) in groepen 4 t/m 8 spelers deelnemen aan een verlengde training (2 x 50 minuten of 1 x 75 minuten)

zowel voorjaars- als najaarscompetitie spelen
deelnemen aan een aantal (open) toernooien
deelnemen aan onze clubkampioenschappen.

Als zij aan deze criteria voldoen zal de vereniging jaarlijks per kind €75 (bij 2 x 1 uur) of €37,50 (bij 1 x 75 minuten) bijdragen. Deze bijdrage zal worden verrekend met de factuur van de najaarstraining. In het geval uw zoon/ dochter halverwege (bijvoorbeeld na het zomerseizoen) besluit niet langer deel uit te willen maken vervalt de bijdrage van 75 dan wel €37,50.

Voorbeeld

 

Lesgeld selectie

Lesgeld selectie

Jaarlijkse vergoeding door TV Naarden*

 

Zomertraining (18 lessen)*

najaarstraining (16 lessen)*

 

Groep van 8 spelers

2 x €135

2 x €120

€ 75

Groep van 7 spelers

2 x €154

2 x €137

€ 75

Groep van 6 spelers

2 x €180

2 x € 160

€ 75

Groep van 5 spelers

2 x €216

2 x €192

€ 75

Groep van 4 spelers

2 x €270

2 x €240

€ 75


Dit kan ook 1 x 75 minuten zijn, met een clubbijdrage van 37,50

 

Na de start van de lessen worden de lesgelden via een automatische incasso afgeschreven.


Met vriendelijke groet,

 

De junioren trainers van TV Naarden.

Contactgegevens voor nadere informatie en eventuele vragen:

 

Ingeborg Vonk: [email protected]

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 694 0977

Adres

Amersfoortsestraatweg 14a
1411 HC Naarden

KVK-nummer

40516032